Memurlara Ek İş İmkanı

Memurlara ek iş imkanının yolları öyle düşündüğünüz gibi tümden kapanmış durumda değil. Memurlarda sabit gelirlerine ilaveten ek iş yaparak ek gelir sahibi olabiliyorlar. Peki bu hangi durumlarda geçerli olabiliyor?

Malumunuz memurların sahneye çıkması, müzik albümü çıkarmaları ve köşe yazarı olmaları belli çerçeveler doğrultusunda mümkün olabiliyor. Kanuni anlamda ele aldığımızda sözleşmenin önemi ortaya çıkıyor. Tabi ki bu kadar sınırlı değil memurların ek iş imkanı yolları…

Ülkemizde 4 milyondan daha fazla devlet dairelerinde çalışan memurumuz bulunmakta. Mevcut memurlarımızın bir kısmı ek iş yaparak ek gelir sağlıyorlar ve bir kısmı da bunu uygulamaya geçirmek istiyor. Belirli çerçevelerde sınırlamalar mevcut olsa da bir önce ki paragrafta belirttiğimiz üzere memurların ek iş yapmaları mümkün. Detayları ise bize 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda  görebilmek mümkün.

Memurlara ek iş imkanı için kanunlar ne söylüyor?

Memurlar 657 sayılı kanun içeriğine göre her hangi bir iş yerinde sosyal güvenlik anlaşması ile çalışamıyor. Kendi adına sosyal güvenlik sistemine dahilen işyeri kurması da yasak. Ancak bu resmi bağı kurmadan bir çok faaliyeti uygulamaya geçirmesi mümkün olan seçenekler arasında. İçtihatlarını araştırdığımızda ise soru cevap olarak aşağıda ki sonuçlara varabiliyoruz.

Devlet memurlar dizi ve  filmlerde oynayabilir mi ya da  sahneye çıkabilir mi?

Evet kesinlikle bu mümkün. Fakat kanun bu durumu şu maddelerle netleştiriyor. Memurlar ek iş imkanı eğer sahneye çıkmak ya da oyunculuk ise bu işi kesinlikle mesai saatleri dışında yapmaları gerekir. Bu işi yaparken de görevini küçük düşürücü eylem ve davranışlardan uzak durmak ve sosyal güvenlik kurumlarıyla ilişkilendirmemek şartı aranır. Bir yapım şirketiyle telif sözleşmeleri dahilinde anlaşma yaparak müzik albümü çıkarabiliyorlar.

Memurlara ek iş imkanı içerisinde köşe yazarlığı var mı?

Memurların herhangi  bir basın yayın kuruluşunda ‘hizmet akdine bağlı olarak’ köşe yazarlığı yapması maalesef  mümkün değil. Sigortalı olarak çalışamadığı için bu duruma izin çıkmıyor. Fakat bu duruma yakın olan başka bir çözüm noktası mevcut. 657. Memurlar kanunu 15. Maddesine göre Basına bilgi ve demeç verme şartıyla köşe yazarı olabiliyor ve bu işlemden telif ücreti alabiliyorlar.

Memurlara ek iş imkanı içinde şirketlere ortaklık söz konusu olabilir mi?

Şirketlere ortak olabilir mi?

Memurlar kanunen esnaflık veya tüccarlık yapamıyorlar. Fakat bu durumunda farklı bir çıkış yönü mevcut. Memurlar anonim şirketlerde ve limited şirketlerinde hisse ortağı olabiliyorlar. Fakat kesinlikle şirketi temsil edici bir pozisyonda yer alamıyor. Yani sadece hissedarlık.

Memurlar özel araçlarını kiraya verebilir mi?

Devlet memurlarının hususi araçlarını kiralaması, Türk Ticaret Kanunu’na göre, (tacir) veya (esnaf) sayılmayı gerektirecek bir ticari faaliyet olarak görülmüyor. Bu yüzden memurlar ek gelir elde etmek için hususi araçlarını herhangi bir rent a car bir şirketine kiraya verebiliyor.

Memurlara ek iş imkanı seçenekleri başka neler olabilir?

Gayrimenkul ve buna bağlı olarak menkul geliri elde etmeleri mümkündür. Zirai anlamda ek gelir sağlamalarının da önü açıktır. Bilirkişilik ve hakemlik yapmaları kanunen uygun karşılanmaktadır. Sosyal ve mesleki niteliği bulunan tüm kuruluşlar ve bu kuruluşların organlarında görev üstlenebilirler. Hisse senedi alım ve satımı yapmaları da serbesttir.

Memurlara ek iş imkanı tanınan hakların ihlal edilmesi durumunda ne olur?

Memurlar yukarıda bahsettiğimiz detaylar ve sınırlandırmalar haricinde kanuna aykırı düşecek ek iş girişiminde bulunurlarsa ciddi disiplin cezası uygulamaları devreye giriyor. 657. Madde de yapılan düzenlemeye göre ticari faaliyetlerde bulunan ya da yasaklı girişimlerde bulunan memurlara kademe ilerlemesi hususunda süresiz ceza verilebiliniyor.