Ek İşte Bir Hayır Vardır

Ek İşte Bir Hayır Vardır… Atalarımız en güzel cümleleri kurmuş ve bugün bize yüzlerce hatta binlerce öğüt verici söz bırakmışlardır. Hepsinde ayrı bir anlam gizli olsa da bunlardan biri de kuşkusuz ‘her işte bir hayır vardır’ sözüdür. Bu söz tüm anlamları açıkça ortaya koysa da noktanın ardından ‘tabi anlayana’ söyleminin gelmesi de kaçınılmaz olur. Kaçınılmaz olur çünkü her şey bir anlamdan ibaret de değil midir zaten. Bazen ummadığımız olaylar ummadığımız umutların habercisi olur.

Ek iş, bugün maddi yetersizliklerin ve ihtiyaçların bir sonucu olarak hayatımızın değişmez parçası haline gelmiş olsa da her işte bir hayır vardır cümlesinin farklı varyasyonu ek iş eylemine uygulanabilmektedir. ‘Ek işte bir hayır vardır.’ Ek işte bir hayır vardır diyoruz çünkü her ek iş farklı insan demek, farklı insan demek de çoğu zaman farklı umutlara yelken açmak demek. Ee böyle olunca da ek işte bir hayır vardır sözü çağımızın güncel ihtiyaçları sonucu doğmaktadır demekten öteye geçemiyoruz.

Şüphesiz ki kazanca göre giderler de artar. Bu söylemimizi doğru çıkaracak varlıklı bir aile reisi ek işini yapmaktan geri kalmaz ve bir gün ek iş için bir köye yolu düşer. Yolu düşmesine düşer ama yanında oğlunu da götürmek ister. Oğluna; ‘bak oğlum, buraya geldik çünkü sana köylülerin yoksul olduğunu ve nasıl yaşadıklarını göstermek istiyorum.’ Baba oğul bir gün boyunca gezerler. Günün sonunda babası oğluna, ‘ne kadar fakir olduklarını gördün mü oğlum?’. Oğlan cevap verir ‘ evet baba gördüm. Bizim bahçemizde bir köpeğimiz var onların bahçesinde dört köpekleri var. Bizim bahçemizin yarısı kadar havuzumuz var onların ise uçsuz bucaksız nehirler var. Bizim bahçemizde ithal lambalarımız var onların ucu bucağı olmayan yıldızları var. Onların yemek yiyebilecekleri, vakit geçirebilecekleri bir aileleri var. Benim ise yüzünü bile göremediğim annem ve babam var. Evet baba gerçekten yoksulluğu gördüm’ der ve susar. Babanın bu günden sonra nasıl bilince sahip olduğunu hepimiz tahmin ederiz değil mi? Ek işte bir hayır vardır dedik. Ek işte bir hayır vardır söylemimizin en canlı kanıtı da yine kalemimizden dökülen gerçekliklerle hayat buldu.