Ek Gelir ve Çalışma Eylemi İlişkisi

“Aydınlıkta saklanmak” tabiri, aslında her an ve sürekli karşı karşıya bulunduğumuz, durmadan gözümüzün önünde tekrar eden, aşinalığına tanıdık olduğumuz durumların dikkatimizi çekmeyeceğini ve bundan ötürü bizlere karşı gerçek anlamda “görünmez” olacağını ima ve ifade eder.

“Çalışma” eylemi ise bize göre tıpkı bu her an tanıklığını yaptığımız fakat nedense sürekli aşinalık durumundan ötürü çok fazla dikkat çekmeyen eylemlerden birisidir. İnsanlık tarihi kadar çalışma eylemenin eskilere uzanan bir tarihi bulunmaktadır. Fakat tüm bağdaştırmalara karşın modern sanayi toplumları bünyesinin detaylarında sosyalleşen bireyler olarak çalışma kavrayışımız, ana akım statüsündeki  iktisat öğretisinin “istihdam” ile eş bir biçimde tanımlamış olduğu çalışma kavrayışıyla sınırlıdır. Bu bakımdan emek piyasalarında ücret karşılığında yapılan eylemler dışındaki çok geniş bir eylemler alanını çalışma tanımlamasının dışında görme eğilimi oldukça yaygındır. Peki ek gelir faaliyetlerinin bu tarihçede oluşumu kendini nasıl belirginleştirmiştir?

Tabi ki bunun bir çok sebebi bulunmaktadır. İnsanlık tarihi kadar eski olan çalışma eylemeninin paralel olarak gölgesinde onunla beraber gezen yeni bir ihtiyaç tanımı yani ek gelir eylemi hemen kendini göstermiştir. Sosyolojik ve psikolojik olarak ele aldığımızda insanoğlunun bir şeylere tamah getirmemesi ve her seferinde daha fazlasını talep etmesi aslında bu durumun oluşumunda ana etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Emin olun ek gelir aracılığıyla bugün geçimini sağlamaya çalışan çöküntüye uğramış aile ekonomilerinin sebebi bizzat çalışma eylemi tarihçesi ile yani insanın hep daha fazlasını istemesi ile harekete geçmiştir. Resmi kurumların, devletlerin, kuruluşların, şirketlerin vb. hep daha fazlasını istemesi ile harekete geçmiştir. Resmi kurumların, devletlerin, kuruluşların, şirketlerin vb. sosyolojik olarak insanoğlunu sömürme yoluna gitmesi aslında ek gelir sağlama eylemenin temelini oluşturmaktadır. İhtiyacı olan, muhtaç olan durumuna düşürülen bir çok birey mecburen ek gelir ile geçimini sağlamak için uğraşır.

Peki ek gelir nereden ve nasıl sağlanır? Ek gelir sağlamak zamanını iyi kullanma sanatıdır bizim için. Düzen ve disiplin içerisinde hareket etmektir. Tabi bu ek iş türüne geri değişiklik göstermektedir. Öncelikli olarak ne kadar zamanınız olduğunu ve sağlık koşulları açısından hangi seviyede bulunmanızı tespit etmeniz gerekir. İnsanlık tarihi kadar eski olan çalışma tarihinin beraberinde büyüyen ek gelir girişimleri iyice hesaplanarak uygulamaya koyulmalıdır. Sonuç? İnsan oğlu şu ay altı aleminin işçisi olarak doğmuş ve yaratılmışken ek gelirin çalışma kadar önem arz ettiğini söylemek yeterli olacaktır. İyisi mi ek gelir için öncelikli olarak zaman maliyetlerini hesap edin. Ardından neler olacağını söyleme taraftarı değiliz. Malum sevdiğiniz işi yapmadığınızda çalışmak zorunda kalırsınız. Sevdiğiniz şeylerle gelirinizi arttırmanız dileğiyle. Şimdilik bu kadar.