Doğru Zaman Doğru Karar

Y kuşağı sakinlerine ve daha öncesine bir sorsak kim bilir bize neler anlatırlar. Anlattıkları belki çoğumuzun hayatına ışık tutar belki de kulağımıza küpe olacak nitelikte dersler barındırır. Peki bu ders alınacak problemler nasıl ortaya çıkar? Doğru zaman doğru karar olgusunun bir türlü hayatımıza yerleşmiyor oluşundan mı? Yoksa sadece birinden mi? Pek çok sebep ortaya çıkacak olsa da sebepleri minimalize edebilmenin bir yolu da doğru zaman doğru karar olgusunu hayatımızın her alanına entegre edebilmemizden geçmektedir. Bu olgu bir ek iş ya da ek gelir imkanı olarak karşımıza çıksa dahi…

Rivayetlere göre evvel zaman içerisinde bir ülkede elindeki çuvaldızı metrelerce öteden küçücük delikten geçirebilen bir adam varmış. Bu adamın şöhreti o kadar ilerlemiş ki padişahın kulağına kadar gitmiş. Derken efendim bir gün padişah adamı huzuruna çağırtmış ve bu başarısını bir de huzurunda sergilemesini istemiş. Adam cuvaldızı bir atmış başarı ile delikten geçirmiş iki atmış yine geçirmiş, üçüncü atışında da yine aynı şekilde delikten geçirmeyi başarmış. Padişah bu başarıya kayıtsız kalmamış ve adama 100 altın verilmesini istemiş. Adam altınları alıp padişahın huzurundan usulca ayrılırken padişah seslenmiş, ‘yakalayın şu adamı falakaya yatırın ve 100 sopa vurun’ emrini vermiş. Muhafızlar adamı hemen yakalarken sadrazam ‘padişahım altınları vermemizi siz emrettiniz, şimdi ise falakaya yatırın diyorsunuz anlam veremedim doğrusu’ der. Padişah ise anlam dolu bakışlarla ‘ evet altınları vermenizi ben emrettim bu başarısından dolayı kayıtsız kalamazdım ama bu adamın bunca zaman bu boş işle zamanını harcamış olmasını aklım almıyor. 100 sopayı hak etti’ cevabını vermiş.

Hikayemizde olduğu gibi önemli olan başkalarının ilgisini çekebilmek değil, doğru kararlar vererek başarılı olabilmektir. Bu başarı gerek iş hayatımız için olsun gerekse de ek iş için önümüze çıkan fırsatlarda hayat bulsun… Doğru zaman doğru karar titizliği ile alınan kararlar bizleri 100 altından çok daha fazlasına götürecek olan kararlardır. Gerek ek gelir olsun, ek iş olsun gerekse de evden para kazanmak için üretilen fikirler olsun bunların hiçbiri küçük düşünceler değildir. Doğru hamleler ile başarının anahtarını boynumuza asabileceğimiz imkanlardır.

Doğru zaman-Doğru karar-Akıllı Adımlar = Modellife